El nostre compromís
de millora

contínua

 

Per assolir la màxima qualitat en el servei i satisfacció dels nostres clients, hem implantat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) que engloba Qualitat, Medi Ambient, Serveis IT i Seguretat.

Disposem dels següents certificats:

QUALITAT

MEDI

AMBIENT

SERVEIS IT

SEGURETAT

9

QUALITAT

9

MEDI AMBIENT

Compromís amb el medi ambient i compliment amb la legislació ambiental, segons la Norma UNE-EN-ISO 14001 i el Reglament Europeu EMAS 1221/2009. Al costat de la nostra declaració ambiental.

Silver Recognition for 10 years of continuous EMAS Registration, atorgat per la Consejería de Medio Ambiente de la Comunitat Autònoma de Madrid.

9

SERVEIS IT

Millora de la gestió de serveis i tecnologies de la informació, segons la Norma UNE-ISO/IEC 20000-1.

9

SEGURETAT

Confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació de la nostra organització i dels sistemes i aplicacions amb els quals treballem, segons la Norma ISO/IEC 27001.

Seguretat i salut a la feina, segons la Norma ISO 45001.

Además contamos con nuestra política de PRL.

 

La nostra Política de seguretat de la informació té com a objectiu assegurar els sistemes necessaris per a la prestació dels serveis, complir amb les obligacions legals i evitar problemes que puguin afectar la seguretat d’aquests sistemes i serveis.

Cada any analitzem la satisfacció dels nostres clients amb enquestes i una anàlisi del compliment del temps de resposta segons l’SLA. El resultat es recull en un Informe Anual al Servei de fibratel.