Comunicacions que connecten

amb tu

La millor forma d’aconseguir que les teves comunicacions siguin més eficaces és disposar d’una xarxa fiable i un accés ràpid i uniforme a tots els teus dispositius.

 A fibratel dissenyem, implantem i gestionem la teva xarxa perquè tinguis una alta disponibilitat tothora, i desenvolupem el teu projecte wifi per millorar la teva experiència i la dels teus clients.

La millor forma d’aconseguir que les teves comunicacions siguin més eficaces és disposar d’una xarxa fiable i un accés ràpid i uniforme a tots els teus dispositius.

 A fibratel dissenyem, implantem i gestionem la teva xarxa perquè tinguis una alta disponibilitat tothora, i desenvolupem el teu projecte wifi per millorar la teva experiència i la dels teus clients.

/ Networking

Les xarxes WAN tradicionals són complexes, la seva seguretat és limitada i no poden mantenir l’amplada de banda necessari, per la qual cosa cada cop és més habitual canviar a les xarxes gestionades per programari.

_ SD-WAN
Nova connectivitat de xarxa que redueix els costos operatius i millora l’ús dels recursos multilloc.

_ SDN
Automatització de les funcions de xarxa, ràpida implementació d’aplicacions i serveis, i simplificació dels recursos.

_ SDA
Més eficàcia i seguretat de la xarxa, i experiència d’usuari més uniforme, gràcies a l’automatització de polítiques d’usuari.

/ Wifi

Desenvolupem projectes Wifi On Premise i Cloud que proporcionen un accés uniforme a tots els usuaris i dispositius. A més, gràcies a la darrera generació wifi, podràs millorar la gestió dels teus dispositius.

_ Wifi 6

Obtén més connectivitat, millor connexió simultània i la màxima velocitat en els teus dispositius.

_ Analítiques

Desenvolupem API a mida que et permetran analitzar el comportament dels teus clients i millorar l’eficàcia de les teves campanyes de màrqueting.

 

/ Networking

Les xarxes WAN tradicionals són complexes, la seva seguretat és limitada i no poden mantenir l’amplada de banda necessari, per la qual cosa cada cop és més habitual canviar a les xarxes gestionades per programari.

_ SD-WAN
Nova connectivitat de xarxa que redueix els costos operatius i millora l’ús dels recursos multilloc.

_ SDN
Automatització de les funcions de xarxa, ràpida implementació d’aplicacions i serveis, i simplificació dels recursos.

_ SDA
Més eficàcia i seguretat de la xarxa, i experiència d’usuari més uniforme, gràcies a l’automatització de polítiques d’usuari.

/ Wifi

Desenvolupem projectes Wifi On Premise i Cloud que proporcionen un accés uniforme a tots els usuaris i dispositius. A més, gràcies a la darrera generació wifi, podràs millorar la gestió dels teus dispositius.

_ Wifi 6
Obtén més connectivitat, millor connexió simultània i la màxima velocitat en els teus dispositius.

_ Analítiques

Desenvolupem API a mida que et permetran analitzar el comportament dels teus clients i millorar l’eficàcia de les teves campanyes de màrqueting.