Mou-te pel núvol

a la teva manera

Cada cop són més les empreses que fan el pas al núvol per obtenir més agilitat, escalabilitat i flexibilitat en els seus serveis, així com reduir el seu Capex.

 A fibratel migrem la teva infraestructura IT al núvol implementant el model Cloud que s’adapta a les teves necessitats i oferint-te tot el suport que necessites abans, durant i després de la migració.

Cada cop són més les empreses que fan el pas al núvol per obtenir més agilitat, escalabilitat i flexibilitat en els seus serveis, així com reduir el seu Capex.

 A fibratel migrem la teva infraestructura IT al núvol implementant el model Cloud que s’adapta a les teves necessitats i oferint-te tot el suport que necessites abans, durant i després de la migració.

/ Un model Cloud flexible

T’assessorem sobre el model que més bé s’adapta a les teves necessitats, públic, privat o híbrid, i l’implementem a la teva empresa.

/ Infraestructura com a servei (IaaS)

Infraestructura d’alta disponibilitat, redundància en connectivitat i presència en punts neutres.

Emmagatzematge | Xarxes | Potència de càlcul

/ Plataforma com a servei (PaaS)

Assumim la responsabilitat de la gestió i deleguem la seva administració.

Virtualització | Sistemes operatius | Seguretat

/ Programari com a servei (SaaS)

Aplicacions sempre disponibles i accessibles.

Plataformes col·laboratives | Aplicacions Gestió IT | Serveis IA & Big Data

/ Un model Cloud flexible

T’assessorem sobre el model que més bé s’adapta a les teves necessitats, públic, privat o híbrid, i l’implementem a la teva empresa.

/ Infraestructura com a servei (IaaS)

Infraestructura d’alta disponibilitat, redundància en connectivitat i presència en punts neutres.

Emmagatzematge | Xarxes | Potència de càlcul

/ Plataforma com a servei (PaaS)

Assumim la responsabilitat de la gestió i deleguem la seva administració.

Virtualització | Sistemes operatius | Seguretat

/ Programari com a servei (SaaS)

Aplicacions sempre disponibles i accessibles.

Plataformes col·laboratives | Aplicacions Gestió IT | Serveis IA & Big Data