Avís legal

Fibratel S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informa que:

1       La seva denominació social és Fibratel S.L., amb CIF B-80444508, amb domicili al carrer Xaudaró, 11, 28034, Madrid, i es troba degudament inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 4.756, llibre 0, foli 107, secció 8a, full M-78.068, inscripció 1a.

Per comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició l’adreça de correu electrònic: info@fibratel.com i el servei d’atenció al client de Fibratel, disponible de forma gratuïta de dilluns a divendres de 09.00 a.m. a 18.00 p.m. excepte els dies festius, marcant el número +34 902 488 499.

2       El domini www.fibratel.com, propietat i titularitat de Fibratel S.L., té per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement i la gestió dels diferents productes i serveis oferts per Fibratel.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.fibratel.com (en endavant “el web”) que Fibratel S.L. posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.

3       L’accés al lloc implica l’acceptació íntegra d’aquestes condicions, sense perjudici de les condicions generals o particulars previstes per a serveis determinats i concrets, i que s’entendran acceptades pel mer ús dels mateixos.

4       Els drets de propietat intel·lectual del web www.fibratel.com, el seu codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els elements diferents que conté són titularitat de Fibratel S.L., que gaudeix de la titularitat dels drets exclusius d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, especialment a través dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

5       S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les condicions següents:

 • Compatibilitat amb els fins del web.
 • Ànim exclusiu d’obtenir la información continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Respecte a la integritat dels continguts del web, es prohibeix expressament qualsevol modificació dels mateixos.
 • No utilització dels gràfics o imatges disponibles al web separadament del text o de la resta d’imatges que els acompanyen.

6       Fibratel S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració i del disseny d’aquest i de les condicions d’accés.

7       Fibratel S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, si bé es compromet a portar a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a subsanar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

8       Tant l’accés al web com l’ús indegut que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de la responsabilitat exclusiva de qui ho fa. Fibratel S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Fibratel S.L. tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitzi per a la connexió als serveis i continguts del web.
 • Un mal funcionament del navegador.
 • L’ús de versions no actualitzades del mateix.

9       Fibratel S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

L’usuari haurà d’enviar un correu electrònic a info@fibratel.com perquè els administradors iniciïn el procediment adequat per resoldre els problemes pertinents.

10     Fibratel S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual referits als seus productes i serveis. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, Fibratel S.L. reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, i no implica la sola menció o aparició al web l’existència de drets o cap responsabilitat de Fibratel S.L. sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de Fibratel S.L., a no ser que es manifesti de manera expressa.

11     La utilització no autoritzada de la informació continguda al web, la seva revenda, així com la cessió dels drets de propietat intel·lectual de Fibratel S.L., donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. 

            12        Fibratel S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció, se sotmeten a la dels jutjats i tribunals de Madrid, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web.